Kiedy warto zgłosić się do polskiego psychologa w UK?

Psychoterapia UK - lecz się z właściwym specjalistą!

Po wejściu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu obcych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy tłumnie zaczęli wyjeżdżać na Wyspy. Na chwilę obecną przez Brexit zjawisko emigracyjne właściwie zanikło, ale ciągle nie brak chętnych do zatrudnienia się czy rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Niestety wyjazd do Wielkiej Brytanii stwarza ogrom problemów, z którymi ciężko jest sobie poradzić samodzielnie wyjątkowo.

Polski psycholog w UK – w jakiego typu okolicznościach jest potrzebny?

Przebywanie na emigracji oraz wynikające z tego odseparowanie od bliskich, jak również praca w obcym państwa, rodzą bardzo dużo problemów, którym bardzo trudno jest podołać. Rozstanie z bliskimi nierzadko wywołuje ogromny stres. Ponadto w wielu przypadkach pojawiają się także trudności z nawiązaniem znajomości ze współpracownikami czy w ogóle z dostaniem etatu. Brak opanowania języka, który ciągle jest wcale nierzadko spotykany, powoduje, że w krótkim czasie ma miejsce odizolowanie się od znajomych z pracy. A stąd już tylko niewielki krok do uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie wahań nastroju czy zwiększenia liczby zachowań o charakterze agresywnym. Nad zachowaniem tego typu niezwykle ciężko jest zapanować samodzielnie. Z tego powodu nie należy obawiać się korzystania z pomocy profesjonalisty. Sesja z psychologiem okazuje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak wygląda przebieg takiej wizyty?

Każda rozmowa ze specjalistą odbywa się w komfortowej atmosferze i dyskretnej. Nie trzeba obawiać się, że informacje przekazane podczas rozmowy zostaną przekazane osobie postronnej. Psychologa obowiązuje bowiem zachowanie tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej może tylko sąd. Przed psychologiem nie powinno się ukrywać problemów oraz słabości – jego zadaniem jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten instruuje, jak uporać się ze stresem, a także pokazuje jak nazywać sytuacje konfliktowe. Polski psycholog w UK to świetny wybór. Sesja odbywa się po polsku, dzięki czemu przebiega sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba, która przychodzi z problemem nie powinna się wszak zastanawiać się, czy zostanie zrozumiana i czy sama dobrze zrozumie to, co radzi jej psycholog.

Siedziba:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339