Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kontenery KP znajdziesz na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]