Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Tania windykacja - poznaj pełną ofertę.

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Kiedy ta metoda windykacji będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w ustalonym terminie wyraźnie rośnie. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, pod warunkiem, iż wspomniane wyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje też ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]