Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością lub zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]