Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie ryzyka błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]