Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Badania psychotechniczne Bielsko - skieruj się w to miejsce po więcej informacji o tych usługach.

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie aparaty są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne i instruktorów

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do badań przystępują też kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część teoretyczna i praktyczna

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Najpierw osoby badane przystępują do części testowej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie badań wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik czasu reakcji oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]