Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w internecie bez problemu można wyszperać darmowe platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Termin wykonania, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Końcowy koszt translacji dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja prac naukowych, umów handlowych albo referatów medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Należy podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]