Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

Na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ sprawdzisz, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko.

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co jaki czas trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na masztach, rusztowaniach, kominach itd. Specjalistyczne badania sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku bądź innych schorzeń mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Zadaniem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta epilepsji, wad wzroku lub problemów z błędnikiem. Uzupełnieniem jest standardowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie dodatkowe wymogi należy spełnić

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je regularnie raz na rok. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest zez, konieczność noszenia okularów, a także padaczka i cukrzyca. Warto wspomnieć, że przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, suwnic czy pracownicy obsługujący linie wysokiego napięcia.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]