Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów bądź pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]