Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Ochrona osób i mienia - zajrzyj tu po dalsze informacje o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest wiele. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]